Download het retour label op onze website. Ga naar Mijn DefShop > Retourbewijs downloaden. Als je het niet kunt downloaden, neem dan zo spoedig mogelijk contact met onze customer support op via: info@def-shop.com of via 0031 85888 473 5 en dan zullen wij jou een return label sturen naar je e-mail of via post. Gelieve het label uit te printen en de label op het pakket plakken, zodat het klaar voor verzending is. Nu kan je ermee naar het post kantoor.
Niet vergeten om het retour formulier (onder het factuur) in te vullen met je aanvraag om een artikel te ruilen met je IBAN en BIC/SWIFT Codes. Wanneer we jou bestelling terug hebben, zullen we het naar jou wensen omruilen voor een ander artikel of simpel weg het geld terug storten.
Je kan ook een bestelling reserveren via het telefoonnummer 0031 85888 473 5 of via e-mail info@def-shop.com: We zullen er zeker van zijn dat het pakket dat jij hebt gereserveerd bij ons op voorraad is tot dat jouw retour pakket bij ons is. Mocht je geen retourformulier hebben om met het pakket mee te sturen, kan je deze ook opnieuw uploaden onder Mijn DefShop > Retourformulier downloaden

Het neemt meestal 10-13 werk dagen in beslag, inclusief verzend tijd
1.    Je stuurt het pakket terug : 4-5 werk dagen
2.    We behandelen jouw pakket: 2-3 werk dagen
3.    We verzenden jouw nieuwe pakket: 4-5 werk dagen

Graag het volgende doen:
1. Neem contact met ons op, via: info@def-shop.com of via 0031 85888 473 5
2. Plaats een bestelling voor een nieuw artikel
3. Vul het retourformulier in, met specifieke uitleg wat er precies defect is aan het artikel en stop het formulier gelieve in het pakket
4. Print de retoursticker uit en plak het op het pakket en breng het naar je lokale postkantoor
5. We zullen je een nieuw artikel versturen of het geld terugstorten op je rekening na het controleren van de schade

We bieden jou een garantie tijd van twee jaar.

1.    Vul het retour formulier in met jouw bank gegevens (IBAN en BIC/SWIFT Codes)
2.    Stuur de artikelen terug (zie hier boven hoe)
3.    Na het ontvangen van je geretourneerde artikel(en) en het verwerken, zul je je geld binnen 4-6 werk dagen ontvangen

We kunnen het geld overmaken naar je bankrekening, of dat je dat geld bedrag in de toekomst kunt gebruiken bij DefShop.

§ 1 Toepassingsgebied en aanbieder
§ 2 Contractovereenkomst
§ 3 Prijzen
§ 4 Verzendkosten
§ 5 Levervoorwaarden en voorbehoud van eigen levering
§ 6 Betalingsvoorwaarden
§ 7 Eigendomsvoorbehoud
§ 8 Informatie over het herroepingsrecht
§ 9 Teruggaverecht aanvullend op het wettelijke herroepingsrecht
§ 10 Garantie
§ 11 Aansprakelijkheid
§ 12 Slotbepalingen
 
§ 1 Toepassingsgebied en aanbieder

1.1    Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor alle bestellingen, die consumenten (§ 13 BGB) via de online-shop van DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, D-13439 Berlijn, afsluiten.

1.2    DefShop is een geteste online-shop en is onderhevig aan de Trusted Shops gedragscodex (te vinden via www.trustedshops.de).

§ 2 Contractovereenkomst

2.1    De productweergave in de online-shop is bedoeld voor de afgifte van een koopaanbod. Door de button [nu bevestigen] aan te klikken, geeft u een bindend koopaanbod af. De verkoop van onze producten is alleen bestemd voor privégebruik in gangbare hoeveelheden.

2.2    Wij kunnen uw bestelling door het versturen van een aparte opdrachtbevestiging per e-mail of door het leveren van de goederen binnen vijf dagen accepteren. De bevestiging van de ontvangst van de bestelling geschiedt door een geautomatiseerde e-mail direct na het versturen van de bestelling maar is nog geen acceptatie van de overeenkomst.

2.3    Mocht onze opdrachtbevestiging schrijf- of zetfouten bevatten of mocht er bij onze prijsbepaling sprake zijn van technisch veroorzaakte overdrachtsfouten, hebben wij het recht tot betwisting. Reeds voldane betalingen worden onmiddelijk gerestitueerd.

§ 3 Prijzen

De op de productpagina's genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijke BTW en overige prijsbestanddelen.
 
§ 4 Verzendkosten

4.1    Voor de levering binnen Duitsland brengen wij 4,65 EUR forfaitair per bestelling in rekening. Bij zendingen onder rembours 8,65 EUR. De desbetreffende kosten voor een levering naar het buitenland vindt u onder het kopje “Levervoorwaarden” in onze shop.

4.2    Bij betaling onder rembours wordt binnen Duitsland extra kosten ad 2,00 EUR in rekening gebracht, die u ter plekke aan de bezorger dient te betalen. Er is geen sprake van verdere belastingen of kosten.
 
4.3    Bij leveringen naar landen buiten de EU, worden bovendien extra douanekosten, belastingen en kosten in rekening gebracht. Meer informatie over douanekosten naar landen buiten de EU krijgt u bijv. via de volgende link:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm
Meer informatie over invoerbelastingen naar landen buiten de EU krijgt u bijv. via de volgende link:
http://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
Informatie speciaal voor Zwitserland vindt u bijv. via:
http://xtares.admin.ch/tares/

§ 5 Levervoorwaarden en voorbehoud van eigen levering

5.1    De levering geschiedt alleen binnen Duitsland per DHL. Bij internationale zendingen wordt het pakketje aan het verantwoordelijke transportbedrijf van het desbetreffende land overhandigd.

5.2    Mocht een bezorging van de goederen ondanks een drievoudige leverpoging niet lukken, kunnen wij het contract verbreken. Eventueel gedane betalingen worden direct gerestitueerd.

5.3    Als het bestelde product niet beschikbaar is, omdat dit product niet door eigen toedoen niet door de leverancier werd geleverd, kunnen wij het contract verbreken. In dit geval zullen wij u direct informaren en u indien nodig de levering van een vergelijkbaar product voorstellen. Als er geen vergelijkbaar product ter beschikking staat of u geen levering van een vergelijkbaar product wenst, zullen wij u indien nodig reeds voldane betalingen uwerzijds per omgaande restitueren.
 
§ 6 Betalingsvoorwaarden

6.1    De betaling geschiedt naar keuze via vooruitbetaling, onder rembours, per Sofortüberweisung of PayPal.

6.2    Bij de keuze van de betalingswijze per vooruitbetaling delen wij u onze bankgegevens in de opdrachtbevestiging mee. Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen op onze rekening overgemaakt te worden. Bij betaling per creditcard wordt uw rekening aan het einde van de bestelling met het bedrag belast. Voor alle andere betalingswijzen kunt u zich via punt 2.1 op onze infopagina informeren (http://www.def-shop.nl/sc_customer_center/index.php?coID=8&t=18).

 
§ 7 Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven tot je volledig betaald hebt ons eigendom. Voor de eigendomsoverdracht is een inpandgeving, verpanding, verwerking of vervorming zonder onze toestemming niet geoorloofd.
 
§ 8 Informatie over het herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden

Recht tot annulering

U heeft het recht om uw contract in geschreven vorm (bijv. Per brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen te beeindigen zonder enige verantwoordiging.

De periode begint de dag nadat u, of een derde partij die teveneens niet de bezorger is, met uw voorafgaande toestemming, de goederen in ontvangst genomen heeft.

Om uw recht tot annulering uit te oefenen, moet u ons (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tel: 030 409 982 41, Fax: 030 409 982 401, info@def-shop.com) op de hoogte stellen van uw beslissing door middel van een duidelijke uitleg (toegestuurd via post, fax of email) die wijst op de intrekking van het bestaande contract. U kunt hiervoor gebruik maken van het in 8.2 vermelde modelformulier, dit is echter niet verplicht.

Tijdige toezending van uw annulering volstaat in het beschermen van de boven genoemde opzegtermijn.

 

Gevolgen van de herroeping

Op het moment dat u zich terugtrekt uit het huidige contract, zullen alle door u ontvangen betalingen worden vergoed, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van uw keuze om een andere wijze van levering te gebruiken dan de minst dure optie ter standaard levering aangeboden door ons), zonder onnodige uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij geinformeerd zijn over uw beslissing tot het herroepen van het huidige contract. Voor de terugbetaling zal gebruik worden gemaakt van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie verricht is, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, in ieder geval zullen er geen kosten voor u in rekening gebracht worden voor deze activiteit. Wij behouden ons het recht om pas uit te betalen nadat de goederen weer in ons bezit zijn of nadat u ons een bewijs met daarop een verklaring van toezending toegedient heeft, afhankelijk van wat eerder als bewijs geleverd kan worden.

 U behoort de goederen naar ons te verzenden of te overhandigen, niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop uw beslissing tot het terugtrekken uit het huidige contract naar ons toe gecommuniceerd is, zonder onnodige vertragingen. Aan de deadline is voldaan wanneer de goederen toegezonden zijn zonder dat hierbij de periode van 14 dagen verlopen is. Wij nemen de verantwoordelijkheid over de kosten voor terugzending op ons. U bent alleen aansprakelijk in geval van waardevermindering van de goederen als gevolg van het anders hanteren van de goederen dan nodig is om de aard, kenmerken en functies van de goederen te waarborgen.

Einde Opzegtermijn

 

8.1 Zonder uw recht tot annuleren te beperken, gelieve rekening houden met het volgende:

- om schade of vuil te voorkomen mag het product niet gewassen worden of labels verwijdert worden, en indien mogelijk het artikel in de originele verpakking inclusief produkt accessoires en alle verpakkingsonderdelen terug te zenden. Wanneer nodig, graag bescherming in combinatie met de huidige verpakking gebruiken. Denk hierbij aan het opvullen van de schoenendoos wanneer schoenen worden teruggestuurd. Mocht u niet meer in het bezit zijn van de originele verpakking, graag gebruik maken van een geschikte verpakking om het item adequaat te beschermen tegen enige transportschade.

- voor het artikel te retourneren graag ons op de hoogte stellen door te bellen naar +49 (0) 30-409 982 41. Dit stelt ons in staat om de producten op de snelst mogelijke manier toe te wijzen.

 

8.2

(vul het formulier in en stuur het naar ons op, alleen als u zich wenst terug te trekken uit het huidige contract)

aan

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

Fax: +49 30 409 982 401

E-mail: info@def-shop.com

- Ik / wij (*) geven hierbij mede dat ik / wij (*) zich terugtrekken uit mijn / onze (*) koopovereenkomst van de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*),

- Besteld op (*) / ontvangen op (*),

- Naam van de klant (en),

- Adres klant (en),

- Handtekening van klant (en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum

___________

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

 

§ 9 Teruggaverecht aanvullend op het wettelijke herroepingsrecht

9.1    Als aanvulling op het wettelijke herroepingsrecht verlenen wij een 30-dagen recht op teruggave

9.2    Het recht op teruggave kunt u door het retourneren van de ontvangen goederen zonder aangave van redenen binnen 30 dagen uitoefenen. Alleen bij niet als pakket te versturen goederen (bijv. bij grote producten) kunt u de teruggave ook om terugname van de goederen in tekstvorm meedelen. De termijn begint met de ontvangst van de goederen door de ontvanger.

9.3    Voor het inachtnemen van deze termijn is het tijdige versturen van de goederen of de aanvraag tot terugname voldoende.

9.4    Producten die als pakketje geretourneerd kunnen worden dienen op ons risico geretourneerd te worden. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de normale kosten voor het retourneren, als de geleverde goederen overeenkomen met de bestelde goederen en als de prijs van de te retourneren goederen lager zijn dan € 40,- of als u in geval van een hogere prijs van het product ten tijde van de herroepeing nog geen tegenprestatie of aan een contractueel overeengekomen gedeeltelijke betaling hebt voldaan. In alle andere gevallen is het retourneren gratis. Producten die niet als pakket verstuurd kunnen worden, worden bij u afgehaald.

9.5    Het retourneren of de wens tot terugname dient u te richten aan:

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

D-13439 Berlijn

Duitsland

Fax: +49 (0)30 4099 8240-1 (lokaal tarief)

E-mail: info@def-shop.com

 

9.6    In het geval van een rechtsgeldige retournering dienen de door beide partijen ontvangen diensten gerestitueerd en indien nodig gederfde voordelen teruggegeven te worden. Bij een verslechtering van het product en voor gebruiking (bijv. gebruiksvoordelen), die niet of gedeeltelijk niet of slechts in een slechtere toestand geretourneerd kunnen worden, dient u ons voor zover te compenseren.

9.7    Verplichtingen voor het restitueren van betalingen dienen binnen 30 dagen nagekomen te worden. De termijn begint voor u met het versturen van de goederen of de wens tot terugname, voor ons met diens ontvangst.

9.8    Om van het teruggaverecht gebruik te kunnen maken, dient u beschadigingen en verontreinigingen te voorkomen, het product niet te wassen en geen etiketten te verwijderen alsook de goederen voor zover mogelijk in de originele verpakking met alle accessoires en met alle onderdelen van de verpakking aan ons te retourneren. Anders hebben wij het recht, een waardevermindering geldend te maken of de terugname te weigeren.

9.9    Maak voor het retourneren gebruik van een beschermende extra verpakking (in het bijzonder dienen schoenen behalve in de schoenendoos ook nog in een extra verpakking te worden verstuurd).

9.10    Stuur de  goederen alstublieft als gefrankeerd c.q. met het door ons geleverde retourenetiket/pakketetiket te voorzien pakket aan ons terug, omdat wij eventuelle meerkosten van het te restitueren bedrag aftrekken. Bewaar het afleverbewijs alstublieft.

9.11    Wij vragen u ons voor het retourneren via het telefoonnummer +49 (0)30-409 982 41 op te bellen, om het retourpakketje aan te melden. Op deze manier maakt u het ons mogelijk de producten zo snel mogelijk te identificeren.

9.12    Het wettelijke herroepingsrecht blijft door de voorafgaande bepalingen (cijfers 9.1 – 9.11) in ieder geval onaangetast.


§ 10 Garantie

Wij verlenen garantie volgens de wettelijke bepalingen.
 
§ 11 Aansprakelijkheid

11.1    Wij sluiten onze aansprakelijkheid voor licht nalatige plichtsverzuim uit, voor zover deze geen essentiële contractuele plichten, schaden uit letsel van leven, lichaam of de gezondheid of garantie betreffen of aansprakelijkheid volgens het productaansprakelijkheidswet wordt aangetast.  Essentiële contractuele plichten zijn zulke, die het nakomen van de correcte uitvoering van het contract überhaupt mogelijk maken en op diens naleving u mag vertrouwen.

11.2    Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim van onze medewerkers die voor het uitvoeren nodig zijn en voor wettelijke vertegenwoordigers.
 
§ 12 Slotbepalingen

12.1    Deze algemene gebruiksvoorwaarden regelen de contractbasis alomvattend en definitief. Veranderingen of aanvullingen dienen voor het in werking treden schriftelijk te geschieden. Dit geldt ook voor het opheffen van deze clausule tot schriftelijke vorm.

12.2    Mocht een bepaling van de Algemene VerkoopVoorwaarden ongeldig zijn, blijft de overeenkomst voor de rest werkzaam. In plaats van de ongeldige bepaling gelden de eenduidige wettelijke voorschriften.

12.3    Het wet van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluitsel van de regels van het internationale kooprecht van de Europese Unie (CISG) is van toepassing.

12.4    U hebt de mogelijkheid, het koopcontract in de Duitse of Engelse taal overeen te komen.

12.5    Voor zover u ondernemer bent of u geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland of een andere EU-lidstaat hebt of als u uw woonplaats volgens deze algemene gebruiksvoorwaarden naar het buitenland verplaatst of uw woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats tijdens het begin van het beroep niet bekend is, is de uitsluitende bevoegde rechtbank de vestigingsplaats van Defshop.

§ 8 Informatie over het herroepingsrecht

Annuleringsvoorwaarden

Recht tot annulering

U heeft het recht om uw contract in geschreven vorm (bijv. Per brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen te beeindigen zonder enige verantwoordiging.

De periode begint de dag nadat u, of een derde partij die teveneens niet de bezorger is, met uw voorafgaande toestemming, de goederen in ontvangst genomen heeft.

Om uw recht tot annulering uit te oefenen, moet u ons (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tel: 030 409 982 41, Fax: 030 409 982 401, info@def-shop.com) op de hoogte stellen van uw beslissing door middel van een duidelijke uitleg (toegestuurd via post, fax of email) die wijst op de intrekking van het bestaande contract. U kunt hiervoor gebruik maken van het in 8.2 vermelde modelformulier, dit is echter niet verplicht.

Tijdige toezending van uw annulering volstaat in het beschermen van de boven genoemde opzegtermijn.

Gevolgen van de herroeping

Op het moment dat u zich terugtrekt uit het huidige contract, zullen alle door u ontvangen betalingen worden vergoed, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten als gevolg van uw keuze om een andere wijze van levering te gebruiken dan de minst dure optie ter standaard levering aangeboden door ons), zonder onnodige uitstel en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij geinformeerd zijn over uw beslissing tot het herroepen van het huidige contract. Voor de terugbetaling zal gebruik worden gemaakt van hetzelfde betaalmiddel als waarmee de oorspronkelijke transactie verricht is, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen, in ieder geval zullen er geen kosten voor u in rekening gebracht worden voor deze activiteit. Wij behouden ons het recht om pas uit te betalen nadat de goederen weer in ons bezit zijn of nadat u ons een bewijs met daarop een verklaring van toezending toegedient heeft, afhankelijk van wat eerder als bewijs geleverd kan worden.

 

U behoort de goederen naar ons te verzenden of te overhandigen, niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop uw beslissing tot het terugtrekken uit het huidige contract naar ons toe gecommuniceerd is, zonder onnodige vertragingen. Aan de deadline is voldaan wanneer de goederen toegezonden zijn zonder dat hierbij de periode van 14 dagen verlopen is. Wij nemen de verantwoordelijkheid over de kosten voor terugzending op ons. U bent alleen aansprakelijk in geval van waardevermindering van de goederen als gevolg van het anders hanteren van de goederen dan nodig is om de aard, kenmerken en functies van de goederen te waarborgen.

 

Einde Opzegtermijn

8.1 Zonder uw recht tot annuleren te beperken, gelieve rekening houden met het volgende:

- om schade of vuil te voorkomen mag het product niet gewassen worden of labels verwijdert worden, en indien mogelijk het artikel in de originele verpakking inclusief produkt accessoires en alle verpakkingsonderdelen terug te zenden. Wanneer nodig, graag bescherming in combinatie met de huidige verpakking gebruiken. Denk hierbij aan het opvullen van de schoenendoos wanneer schoenen worden teruggestuurd. Mocht u niet meer in het bezit zijn van de originele verpakking, graag gebruik maken van een geschikte verpakking om het item adequaat te beschermen tegen enige transportschade.

- voor het artikel te retourneren graag ons op de hoogte stellen door te bellen naar +49 (0) 30-409 982 41. Dit stelt ons in staat om de producten op de snelst mogelijke manier toe te wijzen.

8.2

(vul het formulier in en stuur het naar ons op, alleen als u zich wenst terug te trekken uit het huidige contract)

aan

DefShop GmbH

Zerpenschleuser Ring 30

13439 Berlin

 

Fax: +49 30 409 982 401

E-mail: info@def-shop.com

- Ik / wij (*) geven hierbij mede dat ik / wij (*) zich terugtrekken uit mijn / onze (*) koopovereenkomst van de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*),

- Besteld op (*) / ontvangen op (*),

- Naam van de klant (en),

- Adres klant (en),

- Handtekening van klant (en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend),

- Datum

___________

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.

Annuleringsvoorwaarden

Recht tot annulering

U heeft het recht om uw contract in geschreven vorm (bijv. Per brief, fax, e-mail) binnen 14 dagen te beeindigen zonder enige verantwoordiging.

De periode begint de dag nadat u, of een derde partij die teveneens niet de bezorger is, met uw voorafgaande toestemming, de goederen in ontvangst genomen heeft.

Om uw recht tot annulering uit te oefenen, moet u ons (DefShop GmbH, Zerpenschleuser Ring 30, 13439 Berlin, Tel: 030 409 982 41, Fax: 030 409 982 401, info@def-shop.com) op de hoogte stellen van uw beslissing door middel van een duidelijke uitleg (toegestuurd via post, fax of email) die wijst op de intrekking van het bestaande contract. U kunt hiervoor gebruik maken van het in 8.2 vermelde modelformulier, dit is echter niet verplicht.

Tijdige toezending van uw annulering volstaat in het beschermen van de boven genoemde opzegtermijn.

Bij DefShop kun je uit de volgende betaalmethoden kiezen:

Betaling per iDEAL

Met iDEAL kun je tijdens het bestelproces betalen. Je wordt tijdens het bestelproces direct naar jouw bank doorgestuurd, waar je de betaling afrondt. Na de betaling wordt je vervolgens weer naar DefShop doorgestuurd, waar je vervolgens ook kunt zien, dat jouw bestelling is afgerond. Jouw bestelling wordt direct na het bestelproces en de afgeronde betaling verstuurd. Bestellingen, die wij voor 15 uur ontvangen, worden normaal gesproken nog op dezelfde dag verstuurd.

Betaling per vooruitbetaling / standaard EU-overschrijving

Als je per vooruitbetaling betaald, ontvang je direct na het bestelproces per e-mail een bestelbevestiging. In deze bestelbevestiging vind je de bankgegevens voor de overschrijving. Nadat wij jouw betaling hebben ontvangen, krijg je een bevestiging van de ontvangst en wordt het pakketje direct verstuurd.

Een standaard EU-overschrijving wordt als een bestelling per vooruitbetaling behandeld.

Wij raden je aan, de snelle en gunstige betalingsafhandeling per SEPA-overschrijving te gebruiken.

Je hoeft er alleen maar op te letten, dat je de IBAN en de swift/BIC-code invult. Direct nadat wij jouw betaling hebben ontvangen, krijg je een bevestiging van de ontvangst en wordt het pakketje direct verstuurd.

Betaling per PayPal

De betaalmethode PayPal geeft je de mogelijkheid, de bestelling na het bestelproces direct met een PayPal-tegoed of jouw creditcard te betalen. Hiervoor hoef je alleen maar de PayPal-link na de aankoop aan te klikken en de betaling uit te voeren. Jouw bestelling wordt dan direct na de betaling verstuurd. Bestellingen, die wij voor 15 uur ontvangen, versturen wij normaal gesproken nog op dezelfde dag.

Betaling per creditcard

Je kunt per creditcard betalen, als je een Master- of Visacard bezit. Let erop, dat je alle gegevens correct invult. Jouw bestelling wordt direct na het bestelproces en de afgeronde betaling verstuurd. Bestellingen, die wij voor 15 uur ontvangen, versturen wij normaal gesproken nog op dezelfde dag.

Opmerking! Als je per creditcard wilt betalen, dien je erop te letten, dat de creditcard-houder, besteller en lhet everadres identiek zijn. Anders moet je helaas met een vertraging rekenen, omdat we de creditcard dan eerst moeten controleren.

Een laatste woord omtrent de betaalmethoden, waarbij de bestelling niet direct wordt afgerond.

Je wordt na 5 dagen met behulp van een automatische e-mail aan de betaling herinnerd, voor zover wij nog geen betaling hebben ontvangen. Mocht je reeds betaald hebben, kun je deze e-mail negeren. Na 10 dagen wordt er door ons systeem nog een herinnering gestuurd. Houd er alsjeblieft rekening mee, dat we jouw bestelling 14 dagen reserveren. Hierna worden de artikelen weer vrijgegeven en kan iemand anders ze kopen. Mocht je drie dagen na je overschrijving nog geen e-mail ter bevestiging van jouw betaling van ons hebben ontvangen, dien je contact met onze klantenservice op te nemen via het nummer 0031 85 888 473 5 of per e-mail via info@def-shop.com . Houd er alsjeblieft rekening mee, dat banken tijdens het weekeinde en op feestdagen geen overschrijvingen uitvoeren.

Opmerking! In de laatste tijd komt het steeds vaker voor, dat er geen mededelingskaart door de postbode in de brievenbus wordt gegooid. In dit geval willen we jou vragen, bij het verantwoordelijke postkantoor na te vragen of telefonisch met ons contact op te nemen via het nummer 0031 85 888 473 5 of per e-mail via info@def-shop.com .

Je ontvangt de bankgegevens direct na de bestelling. Je ontvangt ze automatisch per e-mail. Mocht je de bankgegevens nergens meer kunnen vinden, vind je ze hier nog een keertje.

Vermeld alsjeblieft jouw bestelnummer bij de overschrijving.

Voor internationale betalingen gelden de volgende bankgegevens:

Rekeninghouder:DefShop GmbH
Commerzbank Berlin
IBAN: DE23100400000250282100
BIC / SWIFT-code:COBADEFFXXX


Houd er alsjeblieft rekening mee, dat jij als klant de kosten voor het overschrijven betaalt.

Gewoonlijk is er sprake van 30 dagen herroepingsrecht. Voor alle bestellingen die worden geplaatst tussen 01-11-2016 t/m 31-12-2016 bieden wij een uitgebreid terugkeerbeleid. Zolang de items ongedragen en in goede staat zijn, kun je deze t/m 31-01-2017 terug gestuurd worden.

De verwerkingsduur bedraagt normaal gesproken 9-12 dagen, nadat jij het pakketje hebt verstuurd. Voor retouren of voor het omruilen dien je een retoursticker te gebruiken, die je via “Mijn DefShop" > “Retoursticker voor retouren" zelf kunt creëren en downloaden. Deze plak je op het pakket en stuurt dit vervolgens terug naar DefShop.

Je kunt de retoursticker natuurlijk ook via e-mail (info@def-shop.com) of telefonisch via het nummer +31 85 888 473 5 aanvragen. Wij sturen je de gewenste retoursticker vervolgens zoals gewenst via e-mail of post toe. Vul de meegeleverde retourbrief alsjeblieft gedetailleerd in, zodat wij de retourzending zo snel mogelijk kunnen verwerken. Stuur de goederen alsjeblieft in de originele verpakking en met etiketten terug.

Wij verlenen je een herroepingsrecht van 30 dagen. Als het artikel niet bevalt of de maat niet klopt kun je het bestelde artikel gratis omruilen.

Indien er zich geen retoursticker in het pakket bevindt, kun je deze via “Mijn DefShop" > “Retoursticker voor retouren" zelf creëren en downloaden. Deze plak je op het pakket en stuurt dit vervolgens terug naar DefShop.Je kunt de retoursticker natuurlijk ook via e-mail (info@def-shop.com) of telefonisch via het nummer +49 (0)30 40998241 aanvragen. Wij sturen je de gewenste retoursticker vervolgens zoals gewenst via e-mail of post toe. Maak voor het retourneren in ieder geval gebruik van de meegeleverde retourbrief. Indien er zich geen retoursticker in het pakket bevindt, kun je deze ook online via “Mijn DefShop" > “Retoursticker downloaden" downloaden en printen. Nadat we je artikel hebben ontvangen, sturen wij het gewenste omruilartikel gratis op.
Let er bij het omruilen alsjeblieft op, dat je de goederen in originele toestand, in de originele verpakking en voorzien van de etiketten terugstuurt, want wij zijn niet aansprakelijk bij zelf veroorzaakte beschadigingen.
De verwerkingsduur van het omruilproces bedraagt normaal gesproken 9-12 werkdagen, nadat jij het pakketje hebt verstuurd.

Vanwege adresfouten kan het gebeuren, dat reeds betaalde pakketten weer bij ons terug komen. In dit geval brengen we je hiervan per e-mail op de hoogte. Je hebt dan de mogelijkheid, het pakketje nog een keer te laten bezorgen, of het bedrag terug te laten storten.

Na 21 dagen vervalt deze optie en worden de artikelen weer in het magazijn gelegd en ter verkoop aangeboden.

Het bedrag wordt in dit geval in eerste instantie op je klantenaccount geboekt en kan vervolgens natuurlijk terugbetaald worden, hiervoor hebben we dan wel je bankgegevens nodig. Je kunt het geld ook bij de volgende bestelling verrekenen, hiervoor moet je bij de volgende bestelling wel de betaalmethode “vooruitbetaling” kiezen, omdat het tegoed niet automatisch wordt verrekend.

Alle artikelen, die je via DefShop tussen 1 november en 31 december koopt, kun je vervolgens tot 31 januari terugsturen, als de goederen aan de retourvoorwaarden voldoen.

Verzendduur
 
Hoe lang duurt het verzenden normaal gesproken?
 
De levertijd bedraagt normaal gesproken 3-4 werkdagen bij DefShop. Wij willen jullie er echter op attent maken, dat onze ervaring ons heeft geleerd, dat de post op en tussen feestdagen langer duurt.


Heeft de betaalmethode invloed op de levertijd?
 
Ja: Als je via Sofortüberweisung betaald, dan versturen wij jouw bestelling normaal gesproken direct op de daaropvolgende dag. Als je per vooruitbetaling betaald, dan versturen wij jouw goederen direct, zodra wij het geld hebben ontvangen. Dat houdt in, dat jouw pakketje normaal gesproken 2-3 werkdagen na jouw overschrijving wordt verstuurd.

 
Wat gebeurt er, nadat ik heb besteld?
1.    Nadat je hebt besteld, ontvang je een e-mail, waarin jouw bestelbevestiging en nogmaals onze bankgegevens staan. Belangrijk: We hebben jouw bestelling alleen ontvangen, als jij ook een bestelbevestiging van ons ontvangt. In alle andere gevallen ga je als volgt te werk: Controleer jouw spam-folder, of onze e-mail eruit werd gefilterd. Mocht je de e-mail ook hier niet vinden, is de bestelling niet in ons systeem geregistreerd. In dit uitzonderlijke geval stuur je gewoon een e-mail naar info@def-shop.com, wij gaan er dan gelijk achterna.
2.    Je ontvangt nog een e-mail van ons, zodra wij jouw betaling hebben ontvangen (dit geldt alleen bij vooruitbetaling).
3.    Wij versturen jouw goederen. Dat laten wij jou ook per e-mail weten. Na 4-5 werkdagen is het pakketje bij jou en rest ons alleen nog, jou veel plezier ermee te wensen.

De verzendkosten voor Nederland bedragen € 6,99.

Een levering onder rembours is buiten Duitsland helaas niet mogelijk.

EU-countries
Austria 5,99 Euro
Belgium 8,49 Euro
Bulgaria 12,49 Euro
Cyprus 11,99 Euro
Czech Republic 6,00 Euro
Denmark 9,94 Euro
Estonia 11,99 Euro
Finland 8,55 Euro
France 6,92 Euro
Germany 4,65 Euro
Greece 11,99 Euro
Hungary 10,00 Euro
Ireland 11,99 Euro
Italy 7,99 Euro
Kroatia 12,99 Euro
Latvia 11,99 Euro
Lithuania 11,99 Euro
Luxembourg 6,99 Euro
Malta 11,99 Euro
Netherlands 6,99 Euro
Poland 9,99 Euro
Portugal 10,99 Euro
Romania 11,99 Euro
Slovakia 8,99 Euro
Slovenia 6,50 Euro
Spain 8,50 Euro
Sweden 10,99 Euro
UK 9,49 Euro
European countries ( non-EU )
Albania 12,99 Euro
Andorra 12,49 Euro
Bosnia and Herzegovina 12,99 Euro
Iceland 12,99 Euro
Kazakhstan 32,99 Euro
Liechtenstein 11,99 Euro
Macedonia 11,99 Euro
Moldova 12,99 Euro
Norway 12,99 Euro
Russia 19,92 Euro
Switzerland 11,49 Euro
Turkey 25,99 Euro
Ukraine 12,99 Euro
United States 31,99 Euro
Non-european countries ( worldwide ) 38,99 Euro

De logistieke partner van DefShop in Nederland is DHL.

DHL maakt deel uit van 's werelds meest vooraanstaande post- en logistieke groep: Deutsche Post DHL. 
DHL biedt integrerende diensten en op maat gemaakte klantengerichte oplossingen voor het transport van brieven, goederen en informatie. Dankzij een wereldwijd netwerk en gebieden over de hele wereld is DHL het meest internationale bedrijf ter wereld.