Privacyverklaring

De beveiliging van uw gegevens bij DefShop
 
Defshop bescherming van persoonsgebonden gegevens

Deze gegevensbescherming van DefShop GmbH (navolgend Defshop genoemd), Franklinstraße 12a - 13, D-10587 Berlijn, informeert u, voor welk doeleinde en op welke manier Defshop uw persoonsgerelateerde gegevens verzamelt en verwerkt. 

Uw persoonsgerelateerde gegevens

Defshop houdt zich bij het verzamelen en verwerken van de persoonsgerelateerde gegevens aan de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder aan het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG, Duitse wet bescherming persoonsgegevens), en zal uw gegevens altijd verantwoordelijk en zorgvuldig behandelen.

Persoonsgerelateerde gegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of materiële zaken die betrekking hebben op een bepaalde natuurlijke persoon of een persoon die via deze gegevens herleid kan worden (bijv. naam en e-mail adres).

De internetpagina en de systemen van Defshop zijn door middel van technische en organisatorische maatregelen beschermd tegen verlies, vernietiging, toegang, verandering of verspreiding van gegevens door onbevoegde personen. Ondanks regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle gevaren echter niet mogelijk.

Gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens

Defshop gebruikt uw gegevens om het met u overeengekomen contract na te kunnen komen (in het bijzonder voor het versturen, voor het verwerken van reclamaties, voor het afhandelen van betalingen en indien nodig voor een eventuele controle van de solvabiliteit). Uw gegevens worden opgeslagen, voor zover en zolang dit voor de correcte administratie noodzakelijk is (bijv. voor belastingtechnische redenen).

SEMKNOX zoekresultaten

Onze website gebruikt de service SEMKNOX GmbH, Webergasse 1, D-01067 Dresden als interne zoekfunctie. De service zorgt ervoor dat je regelrecht naar het juiste product wordt gebracht. Jouw zoektermen worden doorgestuurd naar SEMKNOX. Hierbij zit ook jouw IP-adres en mogelijk jouw sessie-ID. Deze informatie kan een persoonlijke referentie bevatten. Verdere persoonlijke data zal niet worden doorgestuurd.

SEMKNOX gebruikt zogenaamde ´Cookies´ (opgeslagen tekst bestanden op jouw systeem) om jou zo succesvol naar je zoekresultaten te leiden. De informatie die jouw cookie genereerd over jouw zoekwoorden, worden doorgestuurd naar een SEMKNOX server die zich in Duitsland bevindt. Deze informatie wordt opgeslagen. Deze informatie wordt gebruikt om zo jouw zoekresultaten te genereren.

De cookie bezit de laatste Query ID en wordt 24 uur bewaard.

Het verwerken van de informatie die jouw cookie genereerd en het doorsturen hiervan naar SEMKNOX, is gebaseerd op Art. 6 para.1 lit.f) EU-DSGVO om zo de behoeften van onze website te voorzien.

Aanbiedingen per e-mail/nieuwsbrief

Als je één of meerdere items bij DefShop (als bestaande klant) hebt besteld, zouden we je graag op de hoogte houden van andere met zorg geselecteerde items uit ons assortiment. Hiervoor zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken zoals je voornaam, achternaam, verjaardag, contact gegevens en koopgedrag (zoals kortingscodes). Door je te registreren voor de nieuwsbrief, bevestig je dat je minstens 14 jaar oud bent. Het is elk moment mogelijk om je af te melden van de nieuwsbrief door op de ‘’hier uitschrijven’’ knop te klikken onderaan de nieuwsbrief of door onze klantenservice contact op te nemen (Telefoon: +31 85 888 473 5 of e-mail: [email protected]). Dit zal niet resulteren tot meer kosten naast je gewoonlijke telefoon kosten.

Je hebt ook de optie om je op de nieuwsbrief aan te melden zonder iets bij ons te hebben gekocht. Dit kun je gemakkelijk doen door je e-mailadres in te voeren in het nieuwsbrief abonneren gedeelte en vervolgens te klikken op de link in de bevestigings e-mail  die naar je e-mailadres is opgestuurd. Het is elk moment mogelijk om je af te melden van de nieuwsbrief door op de ‘’hier uitschrijven’’ knop te klikken onderaan de nieuwsbrief of door onze klantenservice contact op te nemen (Telefoon: +31 85 888 473 5 of e-mail: [email protected]). Dit zal niet resulteren tot meer kosten naast je gewoonlijke telefoon kosten.

Toegang van derden op uw gegevens

DefShop verleent derden geen toegang tot uw persoonsgerelateerde gegevens, voor zover dit niet nodig is voor het naleven van het contract of dit wettelijk verplicht is (bijv. voor doeleinden ter strafvervolging). Uw persoonsgerelateerde gegevens worden in het bijzonder niet doorgegeven voor reclamedoeleinden van derden.

ABlyft

Aanbieder:
ABlyft is een dienst van Conversion Expert GmbH, Zeppelinring 52c, 24146 Kiel, Duitsland
https://ablyft.com
Doel van de tracking:
ABlyft verzamelt informatie over gebruikersgedrag om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren.
Verwerking van persoonlijke gegevens:
Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in of verzonden naar het platform. Gegevens worden geanonimiseerd en in geaggregeerde vorm opgeslagen.
Duur van de opslag:
Gebruikersgegevens (ID's etc.) worden niet opgeslagen.
Mogelijkheid om verwerking te voorkomen (opt-out):
Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van ABlyft door op de volgende link te klikken:
https://www.def-shop.nl/?ablyft_opt_out=true
Gegevensoverdracht naar derde landen?
Nee

Gebruik van cookies

Wij maken op verschillende pagina's gebruik van cookies, om het bezoek aan onze website zo interessant mogelijk te maken en het gebruik van relevante functies mogelijk te maken. Het gaat hierbij om kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geïnstalleerd. De meeste van de door ons gebruikte cookies worden nadat u uw browser sluit weer van de harde schijf gewist (zogenaamde  sessie-cookies). Andere cookies blijven op uw computer en maken het mogelijk, dat uw computer bij het volgende bezoek bij ons weer herkaanbaar is (zogenaamde blijvende cookies). Derden is het niet toegestaan, persoonsgerelateerde gegevens via onze website met behulp van cookies op te slaan, te verwerken of te gebruiken.

Verder zijn er ook nog cookies die door Google Inc. worden opgeslagen die ons informeren over het gradrag van de website bezoekers. Deze worden anoniem bewaard en opgeslagen voor marketing doeleinden. Met deze informatie wordt het mogelijk voor ons om specifieke product aanbevelingen te laten zien (in vorm van advertentie banners of advertenties) op andere webpagina’s (publishers). Deze gegevns van niet worden gebruikt om de bezoekers van de webpagina te identificeren. De verzamelde gegevens wordt gebruikt om de aanbevelingen te verbeteren of aangepaste content aan te bieden. U kunt alle belangrijke informatie terugvinden op deze pagina.

Als de cookies van onze serviceproviders en partners, kunt u de instelling kiezen ‘’Derde partij cookies blokkeren’’. Normaal gesproken kunt u deze hulp functie terugvinden in de menubalk van uw web browser waar u cookies kunt afwijzen en accepteren. Om deze instellingen in de browser in te stellen, kunt u gedetailleerde informatie vinden op deze pagina.

Bij gemeenschappelijke computers waar de instelling zijn voorgeprogrammeerd om Cookies en Flash cookies te accepteren, raden we aan om aan het einde van elke sessie volledig uit te loggen.


Google analytics/webanalysediensten

De Defshop-website maakt gebruik van de webanalysedienst Google analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geïnstalleerd en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website worden normaal gesproken naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgestuurd en aldaar opgeslagen. Het IP-adres wordt door Defshop geannonimiseerd (anonymizeIp) (zogenaamde IP-masking), vandaar wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere overeenkomstsluitende staten van de Europese Economische Ruimte gekort. Slechts in bijzondere gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgestuurd en aldoor gekort. In opdracht van Defshop zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de internetsite te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverleningen tegenover Defshop te verstrekken. Het in het kader van Google analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google in verbinding gebracht.

U kunt het installeren van cookies door een dienovereenkomstige instelling van uw browser-software verhinderen; wij willen u er echter op attent maken, dat u in dit geval eventueel niet alle functies op de internetpagina's van Defshop in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien het registreren van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google alsook het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren.

Op de Defshop-website worden bovendien met behulp van Webtrekk, een webanalysedienst van de aanbieder Webtrekk GmbH, Hannoversche Straße 19, D-10115 Berlijn, gegevens opgenomen en opgeslagen, waaruit door gebruik te maken pseudoniemen gebruikersprofielen worden gecreëerd. Deze gebruikersprofielen zijn bestemd voor de analyse van het bezoekgedrag en worden ter verbetering en een op de behoefte gerichte vormgeving van het aanbod geanalyseerd. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden, die lokaal op de computer van de bezoeker van de pagina worden geïnstalleerd en zo een herkenning bij een hernieuwd bezoek van onze website mogelijk maken. De van pseudoniemen voorziene gebruikersprofielen worden zonder een apart te verlenen, uitdrukkelijke toestemming van de betroffen persoon niet met persoonsgebonden gegevens over de drager van het pseudoniem bijeengebracht. Het verzamelen en opslaan van gegevens voor webanalytische doeleinden kunt u te allen tijde voor de toekomst herroepen. Neem hiervoor alstublieft contact op met onze klantenservice (tel.: +31858884735, fax: +49 (0)30 409982401, e-mail: [email protected]).

Gebruik van Facebook Social Plugins

Wij bieden u de mogelijkheid aan, bepaalde inhoud van de Defshop-website met uw contacten op Facebook te delen. Hiervoor maken wij gebruik van zogenaamde Social Plugins van Facebook. Deze plugins worden ter beschikking gesteld door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Een overzicht en het uitzien van de Facebook Social Plugins vindt u hier, verdre algemene informatie omtrent de Social Plugins kunt u hier nalezen.

Bij de opbouw van de internetsite vraagt uw browser de code van de Facebook Social Plugins direct af van een Facebook-server en integreert dit in de op uw beeldscherm weergegeven internetsite. Wij hebben zodoende geen directe invloed op de omvang van de door Facebook opgeslagen informatie.

Naar eigen zeggen slaat Facebook gedurende een periode van 90 dagen datum en tijd van een bezoek, het desbetreffende internetadres, waarop de Social Plugin zich bevindt, en verdere technische gegevens zoals bijvoorbeeld het IP-adres, het browsertype of het besturingssysteem op, om de diensten van Facebook verder te optimaliseren. Na afloop van 90 dagen worden de gegevens geanonimiseerd, zodat ze niet meer met u in verbinding gebracht kunnen worden. Verdere informatie van Facebook omtrent dit thema vindt u hier.

Als u tijdens uw bezoek bij Defshop gelijktijdig ook bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook de door u bezochte pagina's aan uw Facebook-account toevoegen. Tijdens het aanklikken van een Social Plugins van Facebook wordt de informatie via deze interactie aan Facebook doorgestuurd en aldaar opgeslagen.

De informatie omtrent de bescherming van persoonsgebonden gegevens van Facebook alsook de verdere instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen vindt u hier. Informeer u regelmatig via alle hier aangegeven links van Facebook, omdat de bescherming van persoonsgebonden gegevens door Facebook vaak vanwege uitgebreide functionaliteiten van Social Plugins geactualiseerd en aangepast worden.

Contracttekst

Wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. U kunt te allen tijde de AVV hier doorlezen. Afgesloten bestellingen kunt u via uw klantenaccount bekijken.

Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht op gratis inlichtingen, rectificatie, blokkering en indien nodig wissen van de over u opgeslagen gegevens. Neem alstublieft contact op met onze klantenservice tel.: +31858884735 of per e-mail via [email protected] , of stuur ons uw verzoek per fax aan: +49 (0)30 409982401.

Ook voor alle andere vragen omtrent het verzamelen, verwerken of het gebruik van uw gegevens alsook voor de herroeping van de verstrekte toestemmingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice.


Mocht u nog vragen hebben omtrent het thema bescherming van persoonsgebonden gegevens, kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

TÜV SÜD Pluspunkt GmbH
Thomas Fritsch
Wiesenring 2
04159 Leipzig
Tel: +49 341 4653-182
Fax: +49 341 4653-423

[email protected]